packaging materials

polityka prywatności i przetwarzania                      Danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym są pliki Cookie.
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie.
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.bb-tech.com.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.bb-tech.com.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowanych do ich zainteresowań;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • przechowywania ustawień programowych, wymaganych do poprawnego działania witryny www.bb-tech.com.pl.

3. W ramach serwisu internetowego www.bb-tech.com.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji:

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.bb-tech.com.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.bb-tech.com.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Obowiązek informacyjny  Dbając o właściwe dysponowanie danymi osobowymi, a także mając na uwadze obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy, co następuje:

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: BB-Tech Wojciech Brylak w Nowej Soli 67-100 Nowa Sól ul. Przyszłości 15A reprezentowana przez Właściciela Firmy BB-Tech i upoważnioną osobę. Dane kontaktowe do administratora to: 67-100 Nowa Sól ul. Przyszłości 15A                                   Tel: 509341871/509296644 lub e-mail: bb-tech@wp.pl

 2. Inspektor danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się mailowo na adres bb-tech@wp.pl 

 3. Cel i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień a następnie do wykonania tych zamówień przez naszą firmę z Pani/Pana firmą (art.6 ust.1 lit. B RODO),  a także w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 lit. F RODO), takich jak cele analityczne, w celu ewentualnego ustalenia, ochrony przed roszczeniami, w celu badania satysfakcji klientów, w celu oferowania Pani/Pana firmie przez naszą firmę naszych produktów i usług w celach marketingowych i reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa, zwłaszcza ustaw z 23.04.1964 Kodeks cywilny, ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

4. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 

a/ naszym podwykonawcom i innym podmiotom, z usług których korzystamy dla realizacji  zleceń Dla Pani/Pana Firmy, takim jak: firmy kurierskie, firmy przewozowe, firmy prawnicze, firmy ubezpieczeniowe, banki. agencje marketingowe, likwidatorzy szkód, dostarczycielom poczty elektronicznej, 

b/ podmiotom powiązanym z naszą firmą, 

c/ innym podmiotom i organom, o ile będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE  

 6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy łączący naszą Firmę z Panią/ Panem oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tejże współpracy a także przez czas niezbędny, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych będą przetwarzane do czasu aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie lub uznamy, że są one już nieaktualne.

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii 
2. Prawo do sprostowania/poprawiania danych 
3. Prawo do usunięcia danych w zakresie nie naruszającym nałożonych na Firmę obowiązków ustawowych 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy 
6. Prawo do przeniesienia danych 
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 8. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia współpracy w celu realizacji zleceń dla Pani/Pana przez naszą Firmę